Biobrandstof – volop alternatieven,
diesel, gas, benzine, elektriciteitBiobrandstof.
De meeste auto’s in Nederland rijden nog altijd op benzine. Auto’s met een dieselmotor worden hier ten onrechte zwaar belast. Omdat de politiek er van uitgaat dat ze vervuilender zijn. Aan het feit dat ze zuiniger en dus een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot wordt voorbijgegaan.

Het gebruik van biobrandstof E85 (85% bio-ethanol en 15% benzine) zou eigenlijk moeten worden bevorderd. Omdat het grotendeels een CO2 neutrale brandstof is. Maar het kost hier aan de pomp 1,92 euro per liter, in Frankrijk 80 cent en in Zweden worden deze motoren ook nog eens op andere punten voorgetrokken (belastingvoordeel, gratis parkeren). In 2009 denkt men in Zweden 2000 bio-ethanol tankstations te hebben. In Nederland hebben wij er slechts 2.

Diverse gasvormen zijn alternatieven voor benzine en/of diesel. Waaronder LPG (bijproduct van aardolie), CNG (gecomprimeerd aardgas) en LNG (vloeibaar aardgas). Hierbij is van een gesloten CO2 kringloop zoals bij biobrandstof geen sprake, maar de verbranding is schoner dan van een diesel/benzine. Maar als het weer te populair wordt, dan zorgt het weer voor zijn eigen ondergang, in de vorm van zwaardere accijnsheffingen opgelegd door de overheid.

Auto’s op LPG of CNG met een lage uitstoot van CO2 vallen bovendien niet binnen het kader van de bpm-milieukorting die voor benzineauto’s met A- of B-label wel geldt. Dit betekent dat deze schonere auto’s de subsidies van respectievelijk 500 en 1000 euro mislopen.

Voor de nabije toekomst zijn hybride auto’s de beste tussenvorm op weg naar een volledig elektrovoertuig. Bij hybride auto’s wordt de verbrandingsmotor door een elektromotor ondersteund.

bio brandstof
Op lange termijn wordt de rol van de brandstofcel belangrijker, dat is meestal ook een elektrovoertuig. Het verschil zit in de manier waarop de benodigde elektriciteit wordt gegenereerd. Dat kan in elektriciteits centrales, met behulp van wind- of zonne-energie. Bij een brandstofcel wordt aan boord van de auto door een reactie van waterstof en zuurstof elektriciteit opgewekt. Waterstof kan ook rechtstreeks als biobrandstof voor een auto worden gebruikt. Het verbruik is dan wel hoger en de opslag is een probleem.


top
home


Tell a friend!
© 2004 - 2013 Cartuning-guide.com - biobrandstof
| Contact the webmaster | Disclaimer |