Disclaimer.


Het bezoeken van deze website houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden en verklaringen die via deze website worden meegedeeld.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid:
Cartuning-guide.com beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en over het internet in het algemeen, te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.
Cartuning-guide.com kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:
  • Omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
  • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • zijn meestal gekoppeld aan externe sites waarover Cartuning-guide.com geen zeggenschap heeft en waarvoor Cartuning-guide.com geen verantwoordelijkheid draagt;
  • vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Cartuning-guide.com is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.
Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Cartuning-guide.com geen controle heeft. Cartuning-guide.com draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Cartuning-guide.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. Cartuning-guide.com heeft bovendien het recht om het materiaal op deze website ten allen tijde te wijzigen of te verwijderen waarnaar op deze website wordt verwezen.

Privacy verklaring:

Vastleggen en verwerking van gegevens.
Uw persoonsgegevens zijn essentieel om u professionele service te kunnen bieden. We nemen onze verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens heel serieus. Contactinformatie wordt gebruikt om vragen te beantwoorden. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Cartuning-guide.com gebruikt uw gegevens voor het verlenen van service.

Clickgedrag.
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Links naar websites en cookies van andere partijen.
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. De DoubleClick DART-cookie (alleen in het Engels) wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op onze site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Op de site van Cartuning-guide.com staan hyperlinks naar andere websites. Cartuning-guide.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Cartuning-guide.com verwijst. Ook is Cartuning-guide.com niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Wijzigingen.
Cartuning-guide.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Vragen.
Conform de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Wanneer u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gegevens wilt laten verwijderen of corrigeren kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Terug naar Home