admin

Hoeveel is mijn auto nu waard? Dat is een vraag waarop er niet eenvoudig antwoord op kan worden gegeven. Er dienen namelijk wel een groot aantal factoren meegenomen te worden en dient de bepaling wel nauwkeurig plaats te vinden. Niemand wil namelijk achteraf(bijvoorbeeld bij het verkopen) te weten komen dat de waarde niet klopt en er alleen maar sprake zal zijn van ongerief. Een manier om dat alles te voorkomen is er gelukkig wel en komt dat in de vorm van auto taxeren.

Dat is vaak ook nog verplicht

Taxatie van de auto is in sommige gevallen verplicht omdat er een objectieve manier invulling gegeven zal worden om de waarde te bepalen. Zo zal de verzekering exact willen weten wat er precies mis is met een schadeauto en de waarde gebruiken om de hoogte van de uitkeuring te bepalen. Ze hebben daarom ook hun eigen taxateurs in dienst en krijg je na afloop een taxatierapport in handen waarop niet alleen de waarde is opgegeven, maar nauwkeurig aangegeven is hoe men aan het bedrag gekomen is. Dat is nou het belangrijkste punt van de taxatie omdat het voor ieder, dus ook zij met een minder technische achtergrond, duidelijk zal zijn wat er allemaal bekeken is voor het bepalen van de waarde.

Ook zelf laten taxeren is een optie

Naast het laten taxeren van de auto door de verzekering, is het zelf laten uitvoeren ook van groot belang bij het willen verkopen van de auto. Bij de taxatie wordt er gekeken naar de hoofdcomponenten van de auto zoals de motor en versnellingsbak. Die vertegenwoordigen nog altijd de grootste waarde en wordt er daarom extra aandacht aan besteed. Daarna komen ook de andere delen zoals het onderstel, het interieur en het plaatwerk aan de orde. Er wordt bij de taxatie gewerkt volgens een bepaalde methode welke voor elke taxateur hetzelfde moet zijn.  Bij het aantrekken van zo een taxateur is het dus wel belangrijk dat die erkend is omdat er anders wel weinig waarde aan het rapport zal worden gehecht. Hou er ook rekening mee dat er kosten aan verbonden zijn en dat je eerst een overweging moet maken of het wel de moeite waard is.

Indien je er dus zeker van wilt zijn dat er geen twijfels zullen zijn over de waarde van een auto, zal een taxatie de juiste manier zijn om dat klaar te spelen. Met het taxatierapport kan er immers ook bij de verzekering de juiste schadevergoeding berekend worden en zal je bij de verkoop geen moeite hebben om de tegenpartij te overtuigen.