admin

Laten wij nou eens eerlijk zijn: het auto interieur moet er altijd wel keurig uitzien en voelt het als een ware verlichting aan, wanneer je er eindelijk aan toe komt om alles weer netjes te krijgen. Met de juiste hulpmiddelen wordt het werk een flinke stap vooruit geholpen en heeft men gelukkig wel de beschikking over een ruime keuze. Het bekenst zijn de sprays die binnen enkele seconden de kunststofpanelen weer zo goed als nieuw eruit kunnen laten zien en is het resultaat nog lang zichtbaar. Ze zorgen verder ook voor een optimale bescherming tegen de schadelijke werking van de zon en trekken dankzij hun anti-statische werking geen stof aan. Zo blijft het grootste gedeelte van het interieur vrij van stof. Voor het schoonkrijgen van de stoelen en panelen vervaardigd uit stof, zijn er weer andere schoonmaakmidellen verkrijgbaar. Afhankelijk van de werking, zal ook in zulke gevallen zonder veel inspanning, sprake zijn van het verwijderen van het vuil. Met een complete reiniging van zowel het dashboard als de stoelen, zal het interieur dus weer niet alleen fris ogen, maar zeker ook een heerlijke geur krijgen.

NaamAantal stuksSpeciaal voor autoInhoudMeer informatie
Auto interieur reiniger1Ja50 ml
ProNano Interior Clean1Ja750 ml
Turtle wax Interieur Reiniger Glans3Ja500 ml
Motip Interieur reiniger2Ja500 ml
Top Gear Interieur reiniger1Ja500 ml

Auto interieur reiniger

Binnen elk auto interieur, zijn het de stoelen die wel gelijk in het oog springen en zal dat zeker wel het geval zijn wanneer die er niet zo netjes eruitzien. Het zijn nu juist de stoelen die snel vuil worden omdat er nu eenmaal het meest van zo wordt gevraagt en mag een grondige schoonmaakbeurt op zijn tijd dus niet ontbreken. Dat kan nu ook zelf ter hand worden genomen dankzij de speciale Auto interieur reiniger – Autostoel reiniger en is deze zodanig samengesteld, dat het geschikt is voor de meeste gangbare typen bekleding.  Dat garandeert een optimale werking en komt het middel in een handig flesje. Doe een beetje op een doek en wrijf het in de bekleding, laten inwerken en zal het meeste vuil al de eerste keer verwijderd worden. Dat kan zonder al te veel inspanning zoals schrobben of wrijven gebeuren en is het soms misschien nodig om de behandeling te herhalen. Het eindresultaat mag er echter niet om liegen en zorgt de Auto interieur reiniger – Autostoel reiniger ook nog voor een beschermende laag op de bekleding. Stof en vuil zullen dus niet meer zo snel vat hebben op de bekleding.

Meer informatie & bekijk prijs

ProNano Interior Clean – InterieurReiniger

Het auto interieur bestaat nu eenmaal uit eengroot aantal materialen en zorgt dat somswelvoor de nodigeuitdagingomallesweerschoontekrijgen. Het is daaromwelhandig, dat de ProNano Interior Clean – InterieurReiniger – 750ml, allefunctiesverenigd en het mogelijk is om met hetzelfdemiddel, gewoonalledelen van het interieur, of het nu gaatom de kunsstofpanelen of de bekleding van de deuren, tereinigen. Daarbij is erhelemaalgeeninspanningvereistom het middelaantebrengendankzij de sproeikop. Zokomt de ProNano Interior Clean – InterieurReiniger – 750mlterecht in allehoeken en spleten. Na twee minutentehebbeningewerkt, kan het vuil en stof met eenzachtedoekafgenomenworden. Erblijftnaasteenschoonoppervlak, ooknogeenprettiggeurtjeachter. Kunststofdelen die door de zonwatbeschadigdzijn, krijgenookhunkleur en glans terug. Het is ookmogelijkom het middel op eendoektespuiten en dan in tewrijven.

Meer informatie & bekijk prijs

Turtle wax InterieurReiniger Glans (3 stuks)

Van Turtle wax verwachten we nueenmaaleen product van eentopkwaliteit en mag datzekerookgezegtworden van de Turtle wax InterieurReiniger Glans (3 stuks). Daarkrijg je maar liefst 3 spuitbussen en is het pakketjedusgeschiktvooreengrootaantalschoonmaakbeurten. Al na de eerste, zal de tweedewellang op zichlatenwachtenomdatdezereinigerzorgtvooreen anti-statischewerking. Zozullenstof en vuilzichnietmeerzosnel op de behandeldeoppervlakteshechten en blijft het interieurduslangerschoon. Even snel met eendoekafnemen is meestal al voldoende. Eenandervoordeel van de Turtle wax InterieurReiniger Glans (3 stuks) is ook, dat het geschikt is vooreengrootaantal types materiaalzoalskunsstof en vinyl. Het schoonmakengaatlekkervlotdankzij de spraywerking en kan het vuilnaeenpaarminuten met eendoekafgenomenworden. Ookgeschiktvoor het herstellen van beschadigde en verkleurdekunststofpanelen en ziet het interieurernazoeenschoonmaakbeurt, erweeralsnieuwuit. Laat ook een beschermende laag achter.

Meer informatie & bekijk prijs

MotipInterieurreiniger

Voor het interieur is men altijdwel op zoeknaareenreiniger die in staat is omsnel al het vuilteverwijderen en die gebruiktkanwordenvooralledelen, van het dashboard tot aan de hemelbekleding. MotipInterieurreiniger is daarhelemaal op afgestemd en zet je na het goedschudden van de fles, eenbeetje van het middel op eendoek en smeer je daarmeeallevuileoppervlakteslichtjes in. even lateninwerken en kan het vuildaarnaeenvoudigverwijderdworden. Na het verwijderen van het vuil, blijft ere en beschermendelaagachter en blijvenalledelen zoo ok langerscchoon. Zelfshardnekkigvuildatzichbevindt op de hemelbelkleding en de deurpanelen, vormtgeenprobleemvoor de MotipInterieurreiniger. Voor wathardnekkigvuilkanookeenvochtigesponswordengebruikt. Met eeninhoud van 500mlgaatzoeenflesooknoglangmee.

Meer informatie & bekijk prijs

Top Gear Interieurreiniger

Wiekent nu het populairprogramma Top Gear nu niet en is het begrijpelijk, dat men ookproducten op de marktzalbrengen, die temakenhebben met het onderhoud van een auto. Daarhoort het interieur da nook bij en is de Top Gear Interieurreinigerooknogeenvoudig in gebruik. De sproeikopzorgtvooreengelijkmatige spreading van het middel en komt het op elkeplekterecht. Dat is ook de bedoeling van dezereiniger en is het geschiktvoorallematerialen die in het interieuraanwezigzijn. Laat het middelwelvooreenpaarminuteninwerken en kandan met eendoekalleslichtjeswordenweggeveegd, ook het vuil en stofnatuurlijk. Top Gear Interieurreiniger is ookgeschiktvoor het verwijderen van vlekken op de bekleding en wordenooknaregeurtjesverwijdert. De inhoudt van 500ml is voldoendevooreenaantalbehandelingen.

Meer informatie & bekijk prijs

Best geteste Interieur Reiniger Auto

Om een schoon auto interieur te krijgen, zijn er dus niet al te veel inspanningen nodig omdat zo een auto interieur reiniger eenvoudig laat aanbrengen en het vuil gewoon met een doek af te nemen is. Zo komt de Turtle wax InterieurReiniger Glans (3 stuks) in een spuitbus en kan het schoonmaakmiddel dus tot in elke hoek dringen. Daar zorgt het niet alleen voor het verwijderen van vuil, maat worden ook verkleuringen aan het kunststof hersteld. Bovendien wordt er ook nog een beschermende laag achtergelaten. Ook bij de MotipInterieurreiniger is dat het geval en gaat het hier om een reiniger die voor alle delen van het auto interieur te gebruiken is. Om er zeker van te zijn dat de bekleding weer schoon wordt en zelfs de meeste hardnekkige vlekken verwijdert kunnen worden, is de Auto interieur reiniger – Autostoel reiniger ideaal om te gebruiken. Niet alleen worden de autostoelen er weer door schoon, maar zal er niet meer zo snel weer vuil hechten aan de zittingen. De Top Gear Interieurreiniger is ook geschikt voor het heel interieur en kan het middel dankzij de sproeikop eenvoudig aangebracht worden. De beschikbare auto interieur reinigers zijn er allemaal dus om een schoon resultaat te bieden en laten ook nog een prettig geurtje achter zoals de ProNano Interior Clean – InterieurReiniger – 750ml.