admin

Als je een auto aanschaft en op jouw naam laat zetten dan ben je verplicht om deze minimaal WA te verzekeren. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid en dekt schade die je met de auto aan anderen toebrengt. Normaal gesproken kun je je gewoon aanmelden voor een autoverzekering. Soms wordt de aanvraag echter geweigerd. Dit kan verschillende redenen hebben.

Jonge bestuurder

Wanneer je pas je rijbewijs hebt en je gaat voor je eerste auto op zoek naar een goedkope autoverzekering dan kan het zijn dat je geweigerd wordt. Jonge bestuurders veroorzaken vaker schade, zo blijkt uit onderzoek. Dit geldt vooral voor jonge bestuurders met een sportieve auto. Je kunt dit als discriminerend ervaren, maar verzekeraars willen nu eenmaal het risico inschatten dat je een schade claimt. Als dat risico te groot is dan wordt je aanvraag afgewezen.

Fraude en wanbetaling

Als je ooit betrapt bent op fraude of als je een betalingsachterstand had met de premie voor je verzekering, dan kan dat een reden zijn om je te weigeren. Als de autoverzekering geweigerd wordt, dan sta je misschien geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de verzekeraars in Nederland. Hierin staan personen bij wie ooit iets is misgegaan. Het hangt van de ernst van de gebeurtenis af hoelang je geregistreerd blijft. Soms kun je je in dit soort gevallen wel verzekeren, maar betaal je een hogere premie. Als het om wanbetaling gaat bestaat de kans dat de verzekering direct wordt beëindigd als je weer een keer te laat de premie voldoet.

Een rijontzegging

De rechter kan je een rijontzegging opleggen als je een zwaar misdrijf hebt begaan. Denk aan een ernstig ongeval waarbij zwaargewonden of doden zijn gevallen. Maar ook herhaaldelijk rijden onder invloed of een reeks aan verkeersovertredingen kunnen leiden tot een rijontzegging. Zo’n ontzegging van de rijbevoegdheid wordt centraal geregistreerd. Zolang je op grond van een gerechtelijke uitspraak geen auto mag besturen kun je in veel gevallen ook geen verzekering voor een auto afsluiten.

Te vaak een schade geclaimd

Verzekeraars houden bij hoe vaak je schade claimt. Als dat regelmatig voorkomt dan ben je een verhoogd risico voor een verzekeringsmaatschappij. De informatie over geclaimde schades wordt eveneens in het CIS bijgehouden. Als je een nieuwe autoverzekering wilt afsluiten wordt dit register gecontroleerd. Als dan blijkt dat je meer schades claimt dan een gemiddelde verzekerde, dan kan dat ertoe leiden dat je verzekering wordt geweigerd. Soms kun je in zo’n geval wel een WA-verzekering afsluiten maar geen allrisk verzekering. Dit hangt dan weer af van het soort schades dat je in de afgelopen periode hebt geclaimd.

Verzekeren als je wat ouder wordt

Niet alleen jonge bestuurders maar ook oudere automobilisten kunnen een verhoogd risico zijn voor een autoverzekering. Het kan dus gebeuren dat je wordt geweigerd voor een autoverzekering als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Soms vraagt de verzekering een aanvullende medische keuring. Het maakt vaak verschil of je continu gereden hebt of een verzekering wilt afsluiten nadat je een aantal jaren geen auto hebt gereden, of in ieder geval geen auto op jouw naam verzekerd hebt gehad.

Een dure auto

Wil je een dure auto verzekeren, dan kan het zijn dat de verzekeraar aanvullende voorwaarden stelt. Een goedgekeurd alarmsysteem kan bijvoorbeeld een vereiste zijn om de auto te kunnen verzekeren. Jonge bestuurders die een dure, snelle auto willen verzekeren kunnen ook geweigerd worden. De verzekering acht het risico op schadeclaims dan te groot. Wil je een dure, sportieve auto aanschaffen en verzekeren? Informeer dan vooraf of je deze kunt verzekeren, onder welke voorwaarden en tegen welke premie. Dit voorkomt teleurstellingen.