admin

De dieselauto is op zijn retour. 

Door de alsmaar oplopende dieselprijs stokt de verkoop en dat is dit jaar voor het eerst. Diesel is momenteel bijna even duur als benzine en per 01-07-08 komt daar nog eens 3 cent accijns bovenop. Omdat een dieselauto ook nog eens gemiddeld 11 procent duurder is in aanschaf dan een benzine, is er voor veel automobilisten reden genoeg om diesel links te laten liggen. Door de oplopende dieselprijs stokt de verkoop van dieselauto’s. Tot 2006 steeg de verkoop nog, maar de teruggang is ingezet. Intussen groeit overal in Europa het verzet tegen de hoge brandstofprijzen.

De prijs van diesel is nu bijna even hoog is als benzine.
Per 01 juli 08 komt er nog eens 3 cent accijns bovenop. De vervoersorganisaties TLN en EVO willen dat het kabinet dat plan schrapt. De btw stijgt vanaf 1 januari 2009 ook nog eens van 19 naar 20 procent, waardoor de kosten nóg hoger worden als de olie duurder wordt. ,,Wij maken ons ernstig zorgen over de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven,’’ zegt Van Zanten. ,,Onze achterban heeft steeds meer moeite het hoofd boven water te houden.’’ 

De dure brandstof heeft verregaande gevolgen voor de transportsector. De extra kosten bedroegen, gerekend vanaf begin dit jaar tot nu, 28 miljoen euro. Dat is 200 euro per vrachtwagen, terwijl er in Nederland 140.000 vrachtwagens rondrijden. 

Een ander gevolg van de brandstofprijzen die de pan uitrijzen is dat Nederlanders hun auto straks veel vaker thuis laten staan. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Volgens de onderzoekers nemen de files door fikse prijzen aan de pomp behoorlijk af; tot 2020 met maar liefst 12 procent.


Kabinet bereikt akkoord over afschaffing bpm

Het kabinet heeft 30-05 een akkoord bereikt over de geleidelijke afschaffing van de BPM voor auto’s. Deze heffing moet in 2018 helemaal verdwenen zijn. Verkeersminister Camiel Eurlings zei na afloop van de ministerraad dat deze afspraak „in beton is gegoten”. Er komt geen tussentijdse evaluatie van de afschaffing. Wel houdt het kabinet continu de vinger aan de pols.

De meest betrokken ministers hadden voorafgaand aan het kabinetsberaad al een compromis gesmeed over de afschaffing van de bpm. Het afschaffen van deze belasting, samen met de wegenbelasting, is voor coalitiepartij CDA en de autobranche een vereiste om in te stemmen met invoering van de kilometerheffing vanaf 2011 voor vrachtwagens en vanaf 2012 voor de eerste personenauto’s. 

De laatste tijd leek de bpm deels overeind te blijven, als uit een evaluatie in 2016 nadelige effecten voor de begroting door de afbouw aan het licht zou komen. De bpm of belasting personenauto’s en motorrijwielen (42,3 procent van de netto catalogusprijs) levert immers de schatkist dit jaar naar schatting 3,6 miljard euro op.

De bpm gaat straks meer gebaseerd worden op de CO2-uitstoot, maar verdwijnt uiteindelijk ook. „Er blijft niets over”, aldus Eurlings. Volgens premier Jan Peter Balkenende zijn „de bereikbaarheid en het milieu gediend” met deze afspraken.

Bron: Telegraaf.nl