admin

De draaiende beweging van de motor wordt gebruikt om tal van belangrijke delen zoals de dynamo en stuurbekrachtigingspomp aan te drijven. Het hart van deze overbrenging is misschien wel de distributieketting of riem en zorgt deze voor de verbinding van de krukaspoelie met de rest van de motor. Dat geldt in het bijzonder voor de aandrijving van de nokkenassen en brandstofpomp. Het is begrijpelijk dat er wel veel gevergt wordt van de ketting en het soms nodig is om tot vervanging over te gaan.

Het gaat om meer dan alleen de ketting

De distributieketting is niet op zich zelf staand en maakt het deel uit van een compleet systeem dat robuust in elkaar zit. Naast de tandwielen aan de uiteindes van de krukaszijde en die van de nokkenassen, is er ook sprake van een geleider(s) en steller. De geleider en steller hebben een rubberen bovenzijde waarlangs de ketting zich begeeft en zo op spanning wordt gehouden. Met het verslijten van de ketting wordt die namelijk wat slapper en zou dat ervoor kunnen zorgen dat het bij de vele duizenden toerentallen per minuut een tandje of twee zou verspringen. Dat gebeurt gelukkig niet dankzij de steller, maar moet er namelijk geen sprake zijn van extreme slijtage. Gewoonlijk is dat te merken aan een rattelend geluid bij een draaiende motor.

Het vervangen vergt veel arbeid

Er dient nogal wat werk verzet te worden om de ketting te vervangen en wordt er daarvoor gewoonlijk wel een paar dagen afgetrokken. Soms is het eenvoudiger werken wanneer de hele motor wordt verwijderd of aan één zijde eruit wordt gelicht. Vaak worden ook nog belangrijke onderdelen welke gelijk bloot komen te liggen zoals de waterpomp, vervangen. Het bespaart je namelijk wel tal van kosten wanneer de pomp het na een tijdje zal begeven en alles weer losgegooid zal moeten worden om de pomp te bereiken. Bij de montage van de ketting, dient er strikt volgens de fabrieksvoorschriften gewerkt te worden om te voorkomen dat na een tijdje de ketting weer zal gaan verslappen of dat er schade veroorzaakt zal worden aan de steller of geleiders.

Apart van de kwaliteit van zo een distributieketting, is het vaak achterstallig onderhoudt welke zorgt voor het moeten vervangen. Op tijd de motorolie verversen en rekening houden met de kwaliteit van de olie spelen hierbij een belangrijke rol.