admin

Kilometerheffing.

Op de valreep heeft verkeersminister Camiel Eurlings donderdag alsnog toestemming gekregen van de 2e Kamer voor experimenten met deze heffing. Een meerderheid accepteerde zijn uitleg dat de automobilist niet duurder uit zal zijn als deze heffing een feit is. De regeringspartijen CDA en PvdA lagen woensdag nog dwars door onenigheid over de komst van een nieuwe provinciale belasting.

 

 

 

 

 

Volgens Eurlings is het niet zo dat de automobilist straks ‘dubbel’ gaat betalen. Hij sprak van een misverstand. Eurlings doelde op uitspraken van staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) dat de provinciale opcenten in de kilometerheffing opgaan. Met de heffing moet juist de motorrijtuigenbelasting en de daaraan gekoppelde opcenten verdwijnen. De provincies praten met het kabinet over hoe dat verlies aan inkomsten (in 2007 1,3 miljard euro) is op te vangen.

Eurlings kan nu alsnog technische proeven met apparatuur laten beginnen en zes experimenten in filegevoelige gebieden inzetten als de eerste concrete stappen naar de invoering van de kilomterheffing vanaf 2011. Hij heeft daarvoor bijna 270 miljoen euro beschikbaar.

 

 

 

 

 

De oppositiepartijen SP, VVD, PVV en ook GroenLinks weigerden hun fiat te geven. GroenLinkser Wijnand Duyvendak miste harde milieudoelen, met bijvoorbeeld jaarlijkse reductiepercentages voor CO2-uitstoot, in de kabinetsplannen.

PvdA’ster Lia Roefs was tevreden, temeer omdat de opcenten verdwijnen. “Het is toch gek dat alleen automobilisten aan de provincies belasting via de opcenten betalen.” Ook volgens Eurlings is het veel eerlijker dat iedere burger betaalt en “de auto niet meer de provinciale melkkoe is”.