admin

De hoge temperatuur en vooral de enorme druk welke  de verbrandingsgassen nu eenmaal in een motor veroorzaken, zorgen ervoor dat veel geeist wordt van alle componenten. Ook de afdichting van de verschillende delen dient goed te gebeuren en zorgen de verschillende pakkingen daar wel voor. De belangrijkste daarvan is de koppakking en kan door omstandigheden het soms nodig zijn om tot vervanging over te gaan.

Met het vervangen dient niet lang gewacht te worden

Omdat de koppakking een belangrijke functie heeft bij het tegenhouden van de verbrandingsgassen en het gescheiden houden ervan van alle olie en koelvloeistof, zal het vervangen van de koppaking niet te lang op zich moeten laten wachten omdat er anders sprake zal zijn van permanente motorschade. Zo zal de smering in gevaar komen wanneer koelvloeistof begint te mengen met de motorolie. Ook de temperatuur kan sterk oplopen wanneer de verbrandingsgassen door zullen dringen in het koelsysteem. Omdat het vervangen geen eenvoudige klus is, zal je eerst een afspraak moeten maken met de garage en hun een analyse moeten laten maken. Wees er altijd op voorbereidt dat de kosten voor het herstel sterk kunnen oplopen wanneer dekop al losgegooid is en er andere (aan de het falen van de pakking gerelateerde) defecten aan het licht zullen komen.

Het werk moet wel in één keer goed uitgevoerd worden

De motorkap zal zeker afgevlakt dienen te worden en is dit nodig om kleine on evenheden te verwijderen. Soms dienen putjes ontstaan door oxidatie opgevuld te worden en zorgt het afvlakken ervoor dat de afdichting met de nieuwe koppakking naadloos zal plaatsvinden.  Met de nieuwe koppaking op zijn plaats, zal de kop volgens de juiste specificaties vastgezet moeten worden. Het is gebruikelijk dat na een tijdje de auto weer naar de garage moet om na te gaan of de bouten nog strak genoeg vastzitten. Het is begrijpelijk dat naast het vervangen van de koppaking gelijk ook die van het kleppendeksel meegenomen zal moeten worden.

De kosten voor het vervangen van de koppakking kunnen soms wel wat hoog oplopen, maar weegt dat niet op tegen de schade welke het zal aanrichten en zelfs de complete motor kan vernietigen. Laat bij het vervangen de garage daarom ook werken met onderdelen van de hoogste kwaliteit om dat het meeste werk nu eenmaal zit in de factor arbeid. Daar wil je dus niet weer eens een keer voor betalen door het toe doen van het vroegtijdig falen van een goedkope koppaking.