admin

Per 1 april 2008 zijn de tarieven voor verkeersboetes flink omhoog gegaan. De hoogte van de boete is afhankelijk van het gevaar van de overtreding.

 In Nederland zijn bestuurders die een verkeersovertreding maken relatief duur uit. Een boete voor veel voorkomende overtredingen liggen gemiddeld hoger dan in andere Europese landen. Voor een pakket van de 3 meest voorkomende overtredingen ( door rood licht rijden – het niet dragen van de gordel – en 10km/h te hard rijden) staat voor een automobilist in Nederland een verkeersboete van 244 euro. Dat is een kleine 20 euro meer dan het gemiddelde in heel Europa, en vanaf begin 2008 worden de verkeersboetes nog hoger naarmate een verkeersovertreding meer risico met zich meebrengt.

Geld lenen voor een auto? Vergelijk op Geld.nl

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum(WODC) van het ministerie van justitie blijkt dat verkeersovertreders in Oostenrijk het goedkoopst uit zijn. Wie daar met 10km/h te hard een rood verkeerslicht negeert en tegelijkertijd zijn gordel niet draagt, is krijgt een verkeersboete á 78 euro. Ook Duitsland (90 euro) en Polen (101 euro) zijn relatief goedkoop. Belgïe straft het hardst met een bedrag van 450 euro, op ruime afstand gevolgd door Frankrijk (290 euro) en Griekenland (280 euro). 

De onderzoekers van het WODC vergeleken ook:

De verkeersboete voor het rijden zonder helm – 50km te snel rijden – onbevoegd rijden en het rijden met een slok op. Met de per 1 januari 2006 aangepaste boetes scoort Nederland alleen voor het motorrijden zonder helm (50 euro) en 10km te snel rijden (39 euro) lager dan het Europees gemiddelde. Vooral op het gebied van een zware verkeersovertreding is Nederland streng. Bedraagt het Europees gemiddelde voor 50km te snel rijden 210 euro, in Nederland is de boete 2x zo hoog (430 euro). Alleen Belgïe is strenger met een boete van 550 euro. 

Justitie heeft bij het opstellen van de nieuwe tarieven de stelregel gehandhaaft dat naarmate een verkeersovertreding meer risico’s met zich meebrengt, de verkeersboete hoger wordt. Het aantal boetes voor verkeersovertredingen is vorig jaar met 6 % gestegen. Het totaal aantal bekeuringen voor verkeersovertredingen kwam vorig jaar uit op bijna 11 miljoen. Het aantal snelheidsovertredingen steeg van 7,27 miljoen naar 7,96 miljoen (+8,7 procent). Die toename komt volledig voor rekening van de traject controles. 

Relatief kleine verkeersovertredingen worden afgedaan met een boete. Overschrijdingen van meer dan 30 km/uur worden geregistreerd. Afhankelijk van de voorgeschiedenis levert zo’n overtreding een forse verkeersboete of een dagvaarding op. Bij overschrijding van de maximumsnelheid van 50 kilometer of meer wordt het rijbewijs ingevorderd. 

Bij zeer grove overtredingen kan de zogenaamde artikel 130 procedure gestart worden, waarbij de bestuurder een onderzoek moet ondergaan naar de lichamelijke of geestelijke geschiktheid om een motorrijtuig te besturen. Afhankelijk van de uitkomst kan het CBR het rijbewijs permanent ongeldig verklaren.


 

  • Bekeurd voor slechts enkele km/h te hard?
  • Ben je net als wij tegen die onzin boetes?
  • Loopt de geldklopperij op straat inmiddels niet de spuigaten uit?

Aan het autootje pesten moet dan ook een einde komen. Teken bezwaar wanneer u een verkeersboete heeft ontvangen! Als iedereen dit doet wordt de overheid gedwongen om de juiste prioriteiten te stellen. Er ligt stapels écht werk te wachten. Onzinboetes.nl geeft je een kant-en-klare bezwaarschrift voor de prijs van een postzegel. Kies het soort boete en vul het formulier in. Voor meer informatie over de onzin verkeersboete – Klik hier!!