admin

Voor de veiligheid van een ieder die deelneemt aan het verkeer, is het belangrijk dat de voertuigen welke zich in verkeer begeven, ook in een goed werkende staat bevinden. Denk maar aan de remmen, maar ook de werking van de ruitenwissers. Het zijn soms de details die een groot verschil kunnen uitmaken. Daarom is de APK ook verplicht en hangt bij verzuim hieraan de autoeigenaar een fikse boete boven het hoofd.

De APK kan echter ook tussentijds stopgezet worden

Zelfs met een geldige APK kan de politie of een andere daartoe bevoegde functionaris de APK tijdelijk schorsen. Zo een auto krijgt dan een Wachten op Keuren (WOK) status en mag dus niet meer deelnemen aanhet verkeer.  Natuurlijk  wordt zo een status niet zomaar toegekend, maar moeten er wel goede redenen ten grondslag aan liggen. Na een aanrijding kan men de auto niet meer veilig achten en moet er dus een sleepwagen aan te pas komen. zelfs bij een auto die schijnbaar nog prima kan functioneren, zal er gelijk een WOK status worden gegeven wanneer bijvoorbeeld de voorruit ernstig beschadigd is of de verlichting duidelijk niet meer naar behoren zal functioneren. De WOK melding wordt dan ook bij de RDW gedaan en zal bij het uitvoeren van een kentekencheck dat ook worden aangegeven.

Import schadeauto’s krijgen ook zo een melding

Indien men van plan is om een schadeauto te importeren, wordt er ook een WOK melding bij de RDW aangegeven. De WOK melding blijft echter op de historie vermeld staan en zorgt dit wel voor wat ongerief wanneer je van plan bent de auto te verkopen. Het is daarom aangeraden om alle documentatie omtrent de reparatie bij de hand te houden zodat je duidelijk aan kunt tonen wat er allemaal mis was. Er wordt bij een WOK melding niet aangegeven op basis waarvan dat plaatsgevonden heeft en begrijp je dus wel dat je alles zelf aan gaat moeten geven.

Het mes snijdt echter aan beide zijden omdat met zo een WOK melding bij het bezichtigen van een auto het duidelijk is dat er in het verleden sprake was van schade en je er de nodige vragen over kan stellen. Met een WOK melding kan je trouwens ook ervoor zorgen dat je wat dieper in zal duiken in de schadehistorie van de auto. Dat kan ook voor auto’s welke uit het buitenland gehaald zijn.