Auto ruikt naar benzine

Het brandstofsysteem van een auto zit robuust in elkaar en zorgt men er zo wel voor dat er geen sprake zal zijn van onveilige situaties. Benzine is namelijk licht ontvlambaar en is er maar vonkje nodig om de hele auto in brand te laten vliegen. Wanneer je dus maar even wat benzine ruikt bij de auto is het dus tijd om zo snel als mogelijk naar de garage te snellen.

Geef daarbij aan wanneer de je de geur opgemerkt hebt

Zo een benzinegeurtje is niet altijd reden tot paniek omdat er in sommige gevallen sprake kan zijn van damp die vrijkomt. Bij het vullen van de tank bijvoorbeeld komt er altijd wat damp vrij en blijft de geur een tijdje rondhangen. Bij auto met een carborateur kan de damp ook vrijkomen wanneer de benzine niet snel genoeg teruggevoerd kan worden. De meeste motoren komen nu echter met injectiesystemen en kunnen zich daar lekkages voordoen. Zo een lekkende injector zorgt niet alleen voor een benzinegeur, maar is het meestal ook aan de prestaties van de motor te merken dat er wat mis is. Het opsporen van de exacte plek van zo een lekkage laat je over aan de garage. Die zullen ook lekkende leidingen op kunnen sporen.

De geur kan ook van de uitlaat komen

Naast de geur afkomstig van lekkages, kan er ook sprake zijn van een onvolledige verbranding. De overtollige benzine wordt dan door de uitlaatgassen verwijderd en zal de geur dan ook duidelijk te merken zijn bij een draaiende motor. Echter hoeft dit niet altijd plaats te vinden en komt het vaak voor dat alleen bij de start (rijk mengsel) de geur merkbaar is.  De garage kan de inspuiting weer nauwkeurig instellen en verdwijnt daarmee niet alleen de benzingeur, maar zal de motor ook beter draaien.  Overtollige benzine in de uitlaatgassen kunnen trouwens de katalysator beschadigen en zorgt dat wel voor een prijzige reparatie.

Bij het waarnemen van een benzinegeur kan je dus even een inspectieronde uitvoeren om te achterhalen waar de geur precies van daan komt. Indien de geur aan blijft houden zal je gelijk een garage aan moeten doen om een professionele controle uit te laten voeren. Daar zal een eventueel defect ook verholpen kunnen worden en voorkom je zo vaak ook nog meer schade aan de motor en het uitlaatsysteem.

Read More

Auto overschrijven

Het duidelijk aan kunnen tonen van het eigenaarschap van een auto kan alleen met de juiste papieren en zorg je bij de aanschaf van de auto er daarom wel voor dat de overschrijving zal verlopen volgens de regels. Die zijn niet ingewikkeld en is de overschrijving daarom ook snel geregeld.  Het is de verkopende/overdragende partij die ervoor moeten zorgen dat alle benodigde stukken wel in orde zijn.  Ook zijn er veel locaties beschikbaar waar de overschrijving plaats kan vinden.

De tenaamstellingscode of kentekencard moet wel aanwezig zijn

Bij de aanschaf van een auto krijg je bij het overdragen een tenaamstellingscode die zorgvuldig bewaard moet werken. Dit vormt namelijk het bewijs dat jke daadwerkelijk de eigenaar bent en wordt ook gebruikt om bij verlies van de kentekencard een duplicaat aan te vragen bij de RDW. Dat duurt wel een paar dagen, maar krijg je daarna wel de benodigde stukken. Zelfs bij het verlies van alle relevante stukken, dus ook de tenaamstellingscode, kunnen er vervangingsstukken opgevraagd worden met behulp van het identificatiepasje van de eigenaar. Eenmaal alle papieren nodig voor de overdracht helemaal in orde zijn, kan er gewerkt worden aan de overschrijving. Dat is tegenwoordig wel eenvoudig omdat er verschillende locaties aanwezig zijn waar tot in de avonduren de overschrijving plaats kan vinden.

De andere partij dient alleen maar een geldige legitimatie te tonen

Eenmaal bij zo een overschrijfbalie, dient de persoon aan wie de auto wordt overgedragen alleen maar een geldige legitimatie te tonen en het adres aangegeven waar die bij de Gemeente geregistreerd staat.  Daar wordt namelijk het tweede deel van de 9-cijferige tenaamstellingscode per post opgestuurd.  Voor bedrijven dient er bij het overschrijven een bedrijfsuittreksel aangetoond te worden om dat zo een auto niet op naam van een persoon komt te staan. Verkoop aan een persoon die van plan is de auto te exporteren kan gewoon plaatsvinden en zal die de afschrijving bij de RDW moeten regelen. Het is daarom belanngrijk om het vrijwaringsbewijs niet te vergeten omdat je daarmee ook de verzekering af moet zeggen. De APK blijft geldig en zorgt de RDW wel voor de melding aan de Belastingdienst voor het stopzetten van de wegenwegbelasting op jouw naam.

Met alle stukken in orde, zal de overschrijving dus snel gedaan zijn en is het belangrijkste wel om het vrijwaringsbewijs in handen te krijgen. Het is verder ook mogelijk om de betaling voor de auto bij zo een overschrijfbalie te verrichten en is dat wel lekker veilig.

Read More

Wok melding

Voor de veiligheid van een ieder die deelneemt aan het verkeer, is het belangrijk dat de voertuigen welke zich in verkeer begeven, ook in een goed werkende staat bevinden. Denk maar aan de remmen, maar ook de werking van de ruitenwissers. Het zijn soms de details die een groot verschil kunnen uitmaken. Daarom is de APK ook verplicht en hangt bij verzuim hieraan de autoeigenaar een fikse boete boven het hoofd.

De APK kan echter ook tussentijds stopgezet worden

Zelfs met een geldige APK kan de politie of een andere daartoe bevoegde functionaris de APK tijdelijk schorsen. Zo een auto krijgt dan een Wachten op Keuren (WOK) status en mag dus niet meer deelnemen aanhet verkeer.  Natuurlijk  wordt zo een status niet zomaar toegekend, maar moeten er wel goede redenen ten grondslag aan liggen. Na een aanrijding kan men de auto niet meer veilig achten en moet er dus een sleepwagen aan te pas komen. zelfs bij een auto die schijnbaar nog prima kan functioneren, zal er gelijk een WOK status worden gegeven wanneer bijvoorbeeld de voorruit ernstig beschadigd is of de verlichting duidelijk niet meer naar behoren zal functioneren. De WOK melding wordt dan ook bij de RDW gedaan en zal bij het uitvoeren van een kentekencheck dat ook worden aangegeven.

Import schadeauto’s krijgen ook zo een melding

Indien men van plan is om een schadeauto te importeren, wordt er ook een WOK melding bij de RDW aangegeven. De WOK melding blijft echter op de historie vermeld staan en zorgt dit wel voor wat ongerief wanneer je van plan bent de auto te verkopen. Het is daarom aangeraden om alle documentatie omtrent de reparatie bij de hand te houden zodat je duidelijk aan kunt tonen wat er allemaal mis was. Er wordt bij een WOK melding niet aangegeven op basis waarvan dat plaatsgevonden heeft en begrijp je dus wel dat je alles zelf aan gaat moeten geven.

Het mes snijdt echter aan beide zijden omdat met zo een WOK melding bij het bezichtigen van een auto het duidelijk is dat er in het verleden sprake was van schade en je er de nodige vragen over kan stellen. Met een WOK melding kan je trouwens ook ervoor zorgen dat je wat dieper in zal duiken in de schadehistorie van de auto. Dat kan ook voor auto’s welke uit het buitenland gehaald zijn.

Read More

Rijklaar maken van auto

Bij de aanschaf van de auto is het belangrijk dat niet alleen het papierwerk in orde wordt gemaakt, maar dat de auto ook in een goed rijbare staat wordt opgeleverd. Rijklaar maken van de auto wordt dat wel genoemd en zorgt dat ervoor dat je voor vele jaren nog onbezorgt rond kan rijden met de auto. Het rijklaar maken heeft ook betrekking op de garantie welke aan de aankoop van een auto verbonden is.

Wat zit er dan allemaal achter?

De kosten voor het rijklaar maken worden vaak apart in rekening gebracht en kan dat sterk varieren. Het heeft allemaal te maken met alles wat er aangepakt zal worden. Zo kan er sprake zijn van allemaal een complete schoonmaakbeurt, maar wordt in de meeste gevallen ook de complete service gedaan. Dat wordt gedaan om met een “schone lei” te beginnen omdat bij de aanschaf er altijd een paar gratis servicebeurten inbegrepen zijn. De motorolie wordt dus ververst en ook het luchtfilter. De koelvloeistof en remolie niveaus worden gecontroleerd en ook die van de stuurbekrachtiging en ruitenwisservloeistof. Soms komt er echter nog meer erbij kijken wanneer bijvoorbeeld de aandrijfriemen vervangen moeten worden of de banden. Laat het daarom vooraf duidelijk zijn wat er allemaal gedaan zal worden omdat de kosten voor het rijklaar maken wel apart vergoed moeten worden. Bij aanschaf op afbetaling vallen de kosten dus ook niet onder aflossing.

Ook bij nieuwe auto’s worden er kosten in rekening gebracht

Zo een splinternieuwe auto welke zich nog in de showroom bevindt, zal na de verkoop ook niet gelijk de weg op mogen. Er zijn door de fabrikant specifieke regels opgesteld van de werkzaamheden welke er allemaal nog verricht dienen te worden en heeft dat allemaal te maken met de ruime garantieperiode welke aan zo een nieuwe auto verbonden is. Zo dienen alle vloeistoffen weer gecheckt te worden, wordt het interieur gecontroleerd op beschadigingen en geldt hetzelfde ook voor de lak en het plaatwerk.

Alles wat zo een beetje onder de garantie valt, zal extra bekeken worden om er zeker van te zijn dat de auto in een perfecte staat wordt opgelevert. Onder de kosten rijkaar maken vallen soms ook de kosten voor het overschrijven en de APK, maar verschilt dat wel per autobedrijf. Accessoires die je extra laat installeren, vallen gewoonlijk niet onder kosten rijklaar maken.

Read More

Auto taxeren

Hoeveel is mijn auto nu waard? Dat is een vraag waarop er niet eenvoudig antwoord op kan worden gegeven. Er dienen namelijk wel een groot aantal factoren meegenomen te worden en dient de bepaling wel nauwkeurig plaats te vinden. Niemand wil namelijk achteraf(bijvoorbeeld bij het verkopen) te weten komen dat de waarde niet klopt en er alleen maar sprake zal zijn van ongerief. Een manier om dat alles te voorkomen is er gelukkig wel en komt dat in de vorm van auto taxeren.

Dat is vaak ook nog verplicht

Taxatie van de auto is in sommige gevallen verplicht omdat er een objectieve manier invulling gegeven zal worden om de waarde te bepalen. Zo zal de verzekering exact willen weten wat er precies mis is met een schadeauto en de waarde gebruiken om de hoogte van de uitkeuring te bepalen. Ze hebben daarom ook hun eigen taxateurs in dienst en krijg je na afloop een taxatierapport in handen waarop niet alleen de waarde is opgegeven, maar nauwkeurig aangegeven is hoe men aan het bedrag gekomen is. Dat is nou het belangrijkste punt van de taxatie omdat het voor ieder, dus ook zij met een minder technische achtergrond, duidelijk zal zijn wat er allemaal bekeken is voor het bepalen van de waarde.

Ook zelf laten taxeren is een optie

Naast het laten taxeren van de auto door de verzekering, is het zelf laten uitvoeren ook van groot belang bij het willen verkopen van de auto. Bij de taxatie wordt er gekeken naar de hoofdcomponenten van de auto zoals de motor en versnellingsbak. Die vertegenwoordigen nog altijd de grootste waarde en wordt er daarom extra aandacht aan besteed. Daarna komen ook de andere delen zoals het onderstel, het interieur en het plaatwerk aan de orde. Er wordt bij de taxatie gewerkt volgens een bepaalde methode welke voor elke taxateur hetzelfde moet zijn.  Bij het aantrekken van zo een taxateur is het dus wel belangrijk dat die erkend is omdat er anders wel weinig waarde aan het rapport zal worden gehecht. Hou er ook rekening mee dat er kosten aan verbonden zijn en dat je eerst een overweging moet maken of het wel de moeite waard is.

Indien je er dus zeker van wilt zijn dat er geen twijfels zullen zijn over de waarde van een auto, zal een taxatie de juiste manier zijn om dat klaar te spelen. Met het taxatierapport kan er immers ook bij de verzekering de juiste schadevergoeding berekend worden en zal je bij de verkoop geen moeite hebben om de tegenpartij te overtuigen.

Read More

Levensduur accu auto

De sleutel in het contact stoppen en het moeiteloos kunnen starten van de motor wordt als vanzelfsprekend gezien, maar gaat er veel achter schuil om dat alles plaats te laten vinden. Zo dienen alle onderdelen van de motor benodigd voor het starten zoals de startmotor, de bougies en de brandstofinspuiting in orde te zijn. Alles valt echter in het niet wanneer de batterij niet in orde is en gebeurt dit altijd op een onverwacht moment. Lang voordat dit echter gebeurd, zullen zich al een paar tekenen voordoen.

Elke accu heeft een theoretische levensduur

Er zijn verschillende typen autoaccu’s verkrijgbaar, maar ligt het principe bij allemaal op het geleiden van elektronen van de negatieve naar de positieve pool. Bij het opladen vindt er een ommekeer plaats van deze stroming en wordt dit proces bij een autoaccu een groot aantal keren herhaald. De mate waarin dit allemaal voorgang kan vinden, bepaald de levensduur van een accu. Nu stelt de fabrikant aan de hand van de gebruikte materialen en een optimaal onderhoudt, de levensduur samen. Dat wordt door veel personen ook als criteria gebruikt voor het moeten selecteren van een accu voor de aanschaf. Echter zijn er in de praktijk nog een aantal factoren van invloed op de uiteindelijke levensduur.

Hoe goed laadt de accu op?

De grootste boosdoener voor een korte levensduur van een accu, is een oplaadsysteem welke de batterij niet voldoende op spanning kan houden. Daar merk je in het begin niets van op omdat het tekort wel door de optimale werking van de accu wordt gecompenseerd. Langzamerhand begint de batterij echter permanent aan kracht te verliezen en betekent dat ook een verkorte levensduur. Tegenwoordig zijn de meeste batterijen wel onderhoudsvrij, maar voor de uitvoeringen waar er steeds batterijwater dient bijgevuld te worden, zal bij het achterwege blijven, onherstelbare schade veroorzaakt worden aan de elementen. Laat de polen op tijd schoonmaken en invetten.  Ook het opmeten van het oplaadsysteem wordt vaak kosteloos gedaan bij de aanschaf van een accu. De garantie is er trouwens ook van afhankelijk en zorgt deze controle ervoor dat je er op tijd bij bent voor de nodige reparaties.

Met alles compleet gecheckt, kan een batterij soms wel 8 tot 10 jaren meegaan. Er dient wel gelijk erbij gezegd te worden dat het wel belangrijk is dat het wel om een kwaliteitsbatterij moet gaan en het bij periodes waarbij het lang niet gebruikt zal worden (in de winter bijvoorbeeld) aan een druppellader geplaatst wordt.

Read More

Automaat rijden

Het comfort waarmee de auto zich laat besturen is van groot belang voor de mate van plezier welke men (vooral de bestuurder) heeft om tijd achter het stuur door te brengen. Zo een handgeschakelde bak is lekker sportief en rijdt de auto ook nog zuiniger dan een model met automaat. Tenminste, dat is het idee welke er vroeger nogal heerste, maar behoort dit alles nu wel tot de verleden tijd. De moderne automaat is computergestuurd en past de bak zich dus naadloos aan bij elke verandering.

Zo een automaat biedt vele opties

Niet alleen het automatisch schakelen wordt door zo een bak klaargespeeld, maar is het tegenwoordig ook mogelijk om de instellingen te veranderen waardoor bij zo een automaat de versnellingen ook handmatig verandert kunnen worden verwisseld. Dat biedt een ongekend gemak waarbij je eigenlijk van beide “wallen” kunt eten. Een koppelingspedaal zal je wel niet aantreffen en wordt dat door sommigen wel als een gemis ervaren……… Een moderne automaat beschikt verder over een aantal trappen en zorgt dit niet alleen voor niet merkbare schakelmomenten, maar ook een lager brandstofverbruik. Automaten worden tegenwoordig zelf standaard meegeleverd met auto’s waar het laag verbruik als paradepaardje wordt gebruikt. Dat komt mede door de computergestuurde werking waarbij continu gekozen wordt voor de efficientste overbrenging.

Let wel op het onderhoud

Een automaat vraagt wel om extra onderhoudt en moet bijvoorbeeld de olie op gezette intervallen verwisseld worden. Eventueel dient ook de zeef verwisseld/verschoont te worden. Met het juist onderhoudt zal zo een automaat wel een autoleven lang mee gaan. Bij CVT’s dienen naast de olie, ook de metalen aandrijfriemen na een tijdje verwisseld te worden. Aan het onderhoudt komt er dus bij moderne automaten wel wat erbij kijken,maar is het rijgenot welke je daar voor in de plaats krijgt wel ongeevenaard. Ook op het gebied van het brandstofverbruik en veiligheid zijn er vele voordelen boven een handgeschakelde bak. De bestuurder kan zich volledig concentreren op het verkeer en hebben veel automaten ook de optie om uit verschillende schakelprogramma’s te kiezen. Een glad wegdek of juist een lekker bochtig weggetje waar je sportief door heen wilt gaan? Met het juiste schakelprogramma is dat altijd wel mogelijk.

Een automaat mag dus in geen enkele moderne auto ontbreken en heeft de massaproductie ervoor gezorgt dat het prijsniveau drastisch omlaag is gegaan. Niet langer hoeft er flink erbij betaald te worden en wordt ook de motor minder zwaar belast omdat de bak steeds bij het juist toerental over zal schakelen.

Read More

APK keuring te laat gedaan

Daar staat het eerder voor de deur dan je wel verwacht had: de jaarlijkse APK. De tijd gaat wel snel en maak je gauw een afspraak met de garage om langs te komen. Ook een snelle inspectie welke je (zelf) uitvoert hoort erbij om ervoor te zorgen dat de auto wel in één keer door de keuring heen komt. Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt, kan het echter gebeuren dat de keuring te laat wordt gedaan.

Op zich is daar niets mis mee

Een vervallen APK is geen reden tot paniek, maar dien je dan wel met een aantal zaken rekening te houden. Zo mag je onder geen geval meer deelnemen met de auto aan het verkeer omdat je anders de kans loopt op een fikse boete. Zelfs even het blokje om is niet aangeraden. In het geval van een aanrijding kan de verzekering, ongeacht de veroorzaker, weigeren in te komen voor de schade. Dat kan dan wel een prijzig avontuurtje worden waar je zeker spijt van zal krijgen. Een afspraak maken met de garage is namelijk maar een telefoontje ver verwijdert en kan je daarna weer met een gerust gevoel deelnemen aan het verkeer. Indien de auto echter over een aantal mankementen beschikt, zullen die wel eerst verholpen dienen te worden. Dat kan soms gewoon thuis, maar zal de auto vaak naar de garage moeten. Let er ook op dat twee maanden na het vervallen van de APK, de auto niet meer langs de openbare weg geparkeerd mag staan.

Laat de auto daarom op tijd schorsen

Omdat zo een auto met vervallen APK in het RDW bestand na verloop van tijd dus de nodige vraagtekens op zal werpen, zal er na de periode van 2 maanden gewoonlijk een boete worden opgelegd. Door de auto te laten schorsen wordt dat dus voorkomen, maar hou je er wel rekening mee dat na afloop van die periode de keuring wel al in orde moet zijn. Bij het rijden naar het keuringsstation, zal je geen boete opgelegd krijgen wanneer je aan kunt tonen dat je voor die reden aan het verkeer deelneemt. Afspraak maken dus en zorg je daarom er ook voor dat de auto wel helemaal in orde is.  Je moet anders wel binnen dezelfde dag nog met de auto naar huis of die bij de garage achterlaten voor de nodige reparatie.

Read More

Co2 uitstoot auto berekenen

De vervuiling van het milieu is zeker wel iets dat tegenwoordig serieus genomen wordt en is de uitstoot van uitlaatgassen daarom ook aan strenge regels verbonden. Het is vooral de Co2 uitstoot waar men op let en vindt dat al bij de aanschaf plaats. Aan de hand van de uitstoot wordt namelijk de hoogte van de BPM berekend. Gelukkig geeft de fabrikant al aan wat de uitstoot zal zijn, maar is dat meer een richtlijn waar men in de praktijk toch het fijne van wilt weten.

Het type motor maakt alle verschil uit

Dat is wel logisch omdat de mate van verbranding en het soort brandstof de hoeveelheid Co2 zullen bepalen. Zo zorgt een onvolledige verbranding voor een hogere uitstoot. Bij het meten van de uitstoot bij de garage ziet men dus gelijk of er wat mis is met de motor en kan men met het afstellen veel bereiken. Voordat het echter zo ver komt dat men de uitstoot zal gaan meten (gewoonlijk bij de APK), is het bereken vereist voor het bepalen van de hoogte van de BPM. Denk daarbij niet aan ingewikkelde formules welke je allemaal zelf zal moeten toepassen, maar kan dat tegenwoordig wel vrij eenvoudig. Er is namelijk alleen maar het kenteken nodig en worden alle relevante gegevens vervolgens uit het RDW bestand gehaald. Met een paar klikken van de muis wordt de uitstoot dus binnen een paar seconden berekend.

Bij een nieuwe auto gaat het er anders aan toe

Voor een nieuwe auto moet ook eerst aan de BPM voldaan zijn voordat je de kentekenplaten krijgt en zal voor de berekening een andere werkwijze gevolgt dienen te worden. zo heeft de RDW een lijst van de C02 uitstoot van de verschillende auto’s met een typegoedkeuring. Dat maakt het berekenen dus eenvoudig en zijn er op de website van de Belastingdienst de verschillende tabellen te vinden. Ook zijn er een aantal voorbeeldberekeningen te vinden.

Voor auto’s waar de RDW geen Co2 uitstoot bepaald heeft, zal er een een uitstoottest uitgevoerd worden. Daarbij wordt er gewerkt op basis van de WLPT (Worldwide harmonized Light vehicles Test procedures). Dat is een uniforme meetmethode die ongeacht het land waar het uitgevoerd zal worden, steeds het zelfde resultaat moet geven. Het voordeel hiervan is ook, dat je voor de opmeting op kan zoeken wat het verwachte resultaat kan zijn en de keuze voor de auto (BPM percentage) bewust kunt maken.

Read More

Marge auto

Het wordt soms wel ingewikkeld met alle regelgeving omtrent het betalen van alle belastingen nodig voor niet alleen het mogen rijden, maar ook de aanschaf van een auto. De regels verschillen nogal voor bedrijven en particulieren en dient er wel op gelet te worden dat er in geen geval sprake zal zijn van het over het hoofd zien van het betalen van de nodige belasting(en). Daar kan je wel een fikse boete voor krijgen en is één van de zaken waar je als bedrijf rekening mee moet houden, het begrip “marge auto”.

Het heeft allemaal te maken met de BTW-vrije aanschaf

Ondernemers in ons land worden flink tegemoet gekomen om hun bedrijf draaiende te houden en hoeven ze zo geen BTW te betalen bij de aanschaf van een (nieuwe) bedrijfsauto. Dat scheelt een mooi bedrag op de aankoopsom en is dit voordeel natuurlijk alleen voorbehouden voor bedrijven. Voor particulieren is het voordeel dus niet weggelegd en zal bij het overkopen van een bedrijfswagen daar wel op gelet dienen te worden. Een bedrijfsauto waar er al BTW over betaald is, wordt een marge auto genoemd bij de verkoop aan een particulier.  Verkoop aan een bedrijf levert geen bijzonderheid op omdat de verkopende partij geen marge over de verkoopsom hoeft af te dragen aan de Belastingdienst.  De naam “marge auto” komt dus van het zeker percentage welke overgedragen dient te worden en waar de verkopende partij wel zeker op moet letten.

De koper merkt daar niets van op

Het bedrag welke er voor de auto wordt gevraagd, is dus inbegrepen het margebedrag en hoeft de koper daar dus niets van te merken. Het is immers de verkopende partij (het bedrijf) welke de overdracht aan de Belastingdienst in orde moet maken en zijn er daar duidelijke instructies voor te vinden. Het heeft wel implicaties voor het bedrag welk dus netto gezien over blijft en dient het margepercentage dus meegenomen te worden bij de bedrijfsplanning voor tranport. De bedragen welke er uit de verkoop van bedrijfsauto’s gehaald zullen worden, dienen dat dus zonder de af te dragen marge.

Voor een vlotte verkoop kan er soms voor worden gekozen om tijdens de onderhandelingen een afspraak te maken met de koper dat die voor een deel in zal komen voor de marge. Het bedrag welke er afgedragen zal moeten worden aan de Belastingdienst zal in ieder geval het zelfde blijven.

Read More
Contactgegevens

E: info@www.cartuning-guide.com