admin

Bouwjaar auto

Het is wel vreemd, maar het bouwjaar van de auto speelt nog altijd dé belangrijkste rol voor het bepalen van de waarde van auto. Fraude met het bouwjaar en de kilometerstand komen daarom wel het vaakst voor omdat het de prijs veel beinvloedt. Om het bouwjaar van de auto te kunnen achterhalen, is het alleen maar nodig om het kenteken te weten te komen. Daarmee kan namelijk de belangrijkste informatie snel achterhaald worden.

Ook een kijkje op het kentekenbewijs zegt al genoeg

Het snelst kom je het bouwjaar te weten door te kijken op het kentekenbewijs en tref je daar ook gelijk de overige belangrijke informatie aan. Niet altijd is het echter mogelijk om het kentekenbewijs te bekijken, bijvoorbeeld wanneer je van plan bent een auto aan te schaffen, maar alleen een advertentie hebt gelezen. Natuurlijk kan je ook uitgaan van andere kenmerken zoals de aanduiding op de autogordels, maar is de enige manier om met zekerheid de het bouwjaar vast te stellen, door gebruik te maken van een kentekencheck. Het voordeel daarvan is wel, dat er geen ingewikkelde procedures daarvoor nodig zijn omdat het kenteken altijd wel beschikbaar is. Ook bij het informeren van het bouwjaar voor een auto die je wenst aan te schaffen, zal de verkoper geen moeite (mogen) hebben om het kentekennummer te verstrekken.

Eventueel kan een VIN check uitgevoerd worden

Auto’s die in het buitenland aangeschaft zullen worden, moeten extra kritisch bekeken worden omdat je immers niet zo eenvoudig de verkoper zal kunnen opsporen en aanspreken wanneer er achteraf wat mis blijkt te zijn. De VIN check is, net als die voor het kenteken, vrij eenvoudig uit te voeren en wordt er daarbij gebruik gemaakt van de informatie welke opgeslagen ligt op de databases van het land waar de auto staat ingeschreven. Er zijn voor het laten uitvoeren van deze check ook een aantal sites te vinden, maar zal je toch wel over wat stukken moeten beschikken om achter het VIN te komen. Anders zal je het nummer zelf op moeten zoeken en vindt je het staan op een metalen plaatje in de motorruimte of op de chassis zelf.

Over het bouwjaar van een auto zullen de twijfels gauw weggewerkt kunnen worden wanneer je maar een kijkje nemen zal op het kentekenbewijs, maar kan er ook een check uitgevoerd worden met behulp van het kenteken- of chassisnummer. Allemaal geven ze op een objectieve wijze het juist bouwjaar aan.

Read More

Distributieketting vervangen

De draaiende beweging van de motor wordt gebruikt om tal van belangrijke delen zoals de dynamo en stuurbekrachtigingspomp aan te drijven. Het hart van deze overbrenging is misschien wel de distributieketting of riem en zorgt deze voor de verbinding van de krukaspoelie met de rest van de motor. Dat geldt in het bijzonder voor de aandrijving van de nokkenassen en brandstofpomp. Het is begrijpelijk dat er wel veel gevergt wordt van de ketting en het soms nodig is om tot vervanging over te gaan.

Het gaat om meer dan alleen de ketting

De distributieketting is niet op zich zelf staand en maakt het deel uit van een compleet systeem dat robuust in elkaar zit. Naast de tandwielen aan de uiteindes van de krukaszijde en die van de nokkenassen, is er ook sprake van een geleider(s) en steller. De geleider en steller hebben een rubberen bovenzijde waarlangs de ketting zich begeeft en zo op spanning wordt gehouden. Met het verslijten van de ketting wordt die namelijk wat slapper en zou dat ervoor kunnen zorgen dat het bij de vele duizenden toerentallen per minuut een tandje of twee zou verspringen. Dat gebeurt gelukkig niet dankzij de steller, maar moet er namelijk geen sprake zijn van extreme slijtage. Gewoonlijk is dat te merken aan een rattelend geluid bij een draaiende motor.

Het vervangen vergt veel arbeid

Er dient nogal wat werk verzet te worden om de ketting te vervangen en wordt er daarvoor gewoonlijk wel een paar dagen afgetrokken. Soms is het eenvoudiger werken wanneer de hele motor wordt verwijderd of aan één zijde eruit wordt gelicht. Vaak worden ook nog belangrijke onderdelen welke gelijk bloot komen te liggen zoals de waterpomp, vervangen. Het bespaart je namelijk wel tal van kosten wanneer de pomp het na een tijdje zal begeven en alles weer losgegooid zal moeten worden om de pomp te bereiken. Bij de montage van de ketting, dient er strikt volgens de fabrieksvoorschriften gewerkt te worden om te voorkomen dat na een tijdje de ketting weer zal gaan verslappen of dat er schade veroorzaakt zal worden aan de steller of geleiders.

Apart van de kwaliteit van zo een distributieketting, is het vaak achterstallig onderhoudt welke zorgt voor het moeten vervangen. Op tijd de motorolie verversen en rekening houden met de kwaliteit van de olie spelen hierbij een belangrijke rol.

Read More

Heb ik een boete?

Het gaat er snel aan toe: een foutje in het verkeer en je loopt ongemerkt een boete op. Zo kijk je dan ook verrast op wanneer je een enveloppe thuis bezorgt krijgt waarin je opgeroepen wordt om het verschuldigd bedrag zo gauw als mogelijk te betalen. Je krijgt anders wel een fikse verhoging van de boete en is dat nu helemaal niet waar je op zit te wachten.Om verwarring te voorkomen is het daarom verstandig om zelf na te gaan wat jouw “boete status” is.

Opvragen kan gewoon digitaal

Het opvragen kan eenvoudig door op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een kijkje te nemen. Het transparante beleidt van deze instantie zorgt ervoor dat er geen twijfels mogen zijn over de vraag of je nu een boete hebt gehad. Er dient via de CJIB een Aanvraag Overzicht Openstaande Vragen gedaan te worden en gaat dit sneller wanneer je al over een DigiD account beschikt. Indien niet, dan kan je er gauw eentje aanvragen en komt dat altijd van te pas. Zo krijg je bij elke opgelegde verkeersboete dan gelijk ook een bericht in jouw account waardoor je gelijk op de hoogte bent. Het voordeel hiervan is wel, dat je dan ook gelijk stappen kan ondernemen indien je het niet eens bent ermee. Zo kan je vragen om de flitsfoto te bekijken.

Een aanmaning krijg je dan niet zo snel

Het niet op de hoogte zijn van een boete voorkomt het krijgen van een aanmaning en voorkom je ook dat er zich eventueel een aantal boetes gaan ophopen.  Zo een aanmaning komt trouwens met een stevig “prijskaartje” en zal je duidelijk aan moeten tonen dat je de boetemelding via de post nooit ontvangen hebt.  Het voorkomt echter heel wat ongerief wanneer je gelijk via jouw DigiD account op de hoogte bent en gelijk een aanvraag kan doen om de betaling in delen te voldoen.  Daar moet je er natuurlijk wel snel bij zijn en zal het verzoek afgewezen worden wanneer je al laat bent met betalen.

Voordat je dus zo een enveloppe van de CJIB ontvangt, kan je al op de hoogte zijn van een boete met behulp van jouw DigiD account. Daar krijg je gelijk een melding en kan je zo het verder contact leggen met de CJIB. Ook het opvragen van de boetestatus van een ander is daar mogelijk en kan ook betaling in termijnen voldaan worden.

Read More

Fiscale waarde auto

De waarde van een auto kan op verschillende manieren uitgedrukt worden. Zo is er de welbekende marktwaarde of de dagwaarde. Deze worden voornamelijk gebruikt om bij het verkopen de prijs te bepalen. Er wordt bij het bepalen van de waarde gekeken naar de de nieuwprijs, maar ook de afschrijving en de vraag die er naar zo is op de occassionmarkt. Elk model en merk heeft zo zijn eigen punten waar er op gelet zal worden en kunnen de waarden daarom ook sterk varieren.

Bij de fiscale waarde wordt er een andere methode toegepast

Voor bedrijven gelden er weer andere regels en hebben deze ook betrekking op de belasting die ze over het voertuig moeten betalen.  Er wordt bij de berekening uitgegaan van de cataloguswaarde. Daar horen de BTW en BPM er dus ook bij. Voor auto’s ouder dan 15 jaar wordt er wel naar de dagwaarde.  De catalogusprijzen zijn op de website van de RDW te vinden. Opmerkelijk is het wel, dat de waarde van alle accessoires meegenomen zijn. Dat kan in sommige gevallen wel voor een flinke verhoging van de waarde zorgen.  Accessoires welke aangebracht zijn na het op kenteken zetten van de auto, vallen daar wel niet onder en worden sommige ingrijpende veranderingen daarom ook na de aanschaf verricht.

Met de fiscale waarde wordt de bijtelling berekend

Het is belangrijk om de hoogte van de fiscale waarde van de auto te weten omdat dat gebruikt wordt als uitgangspunt bij het berekenen van de bijtelling. Het prive gebruik kan namelijk niet gevrijwaard zijn van de belastingvoordelen en kan het percentage van de bijtelling tussen de 5 en 25% procent liggen. Dat zijn vrij grote verschillen en kom je het voordeligst uit wanneer je kiest voor een zuinige auto.  De fiscale waarde van de auto dient trouwens ook in verhouding te zijn met het inkomen van de persoon het zal besturen omdat die anders wel een aardig deel van het salaris kwijt zal zijn aan de bijtelling.  Veel autohandelaren geven voor zakelijk te gebruiken auto’s de fiscale waarde ook gelijk aan zodat het maken van een keuze vereenvoudigd wordt.

Let dus altijd op de hoogte van de bijtelling bij het maken van een keuze en zal men bij het bezichtigen van een auto graag de fiscale waarde erbij vermelden.  Hou er wel rekening mee dat de BTW en BPM meegenomen worden bij de bepalen van de fiscale waarde.

Read More

Auto ruikt naar benzine

Het brandstofsysteem van een auto zit robuust in elkaar en zorgt men er zo wel voor dat er geen sprake zal zijn van onveilige situaties. Benzine is namelijk licht ontvlambaar en is er maar vonkje nodig om de hele auto in brand te laten vliegen. Wanneer je dus maar even wat benzine ruikt bij de auto is het dus tijd om zo snel als mogelijk naar de garage te snellen.

Geef daarbij aan wanneer de je de geur opgemerkt hebt

Zo een benzinegeurtje is niet altijd reden tot paniek omdat er in sommige gevallen sprake kan zijn van damp die vrijkomt. Bij het vullen van de tank bijvoorbeeld komt er altijd wat damp vrij en blijft de geur een tijdje rondhangen. Bij auto met een carborateur kan de damp ook vrijkomen wanneer de benzine niet snel genoeg teruggevoerd kan worden. De meeste motoren komen nu echter met injectiesystemen en kunnen zich daar lekkages voordoen. Zo een lekkende injector zorgt niet alleen voor een benzinegeur, maar is het meestal ook aan de prestaties van de motor te merken dat er wat mis is. Het opsporen van de exacte plek van zo een lekkage laat je over aan de garage. Die zullen ook lekkende leidingen op kunnen sporen.

De geur kan ook van de uitlaat komen

Naast de geur afkomstig van lekkages, kan er ook sprake zijn van een onvolledige verbranding. De overtollige benzine wordt dan door de uitlaatgassen verwijderd en zal de geur dan ook duidelijk te merken zijn bij een draaiende motor. Echter hoeft dit niet altijd plaats te vinden en komt het vaak voor dat alleen bij de start (rijk mengsel) de geur merkbaar is.  De garage kan de inspuiting weer nauwkeurig instellen en verdwijnt daarmee niet alleen de benzingeur, maar zal de motor ook beter draaien.  Overtollige benzine in de uitlaatgassen kunnen trouwens de katalysator beschadigen en zorgt dat wel voor een prijzige reparatie.

Bij het waarnemen van een benzinegeur kan je dus even een inspectieronde uitvoeren om te achterhalen waar de geur precies van daan komt. Indien de geur aan blijft houden zal je gelijk een garage aan moeten doen om een professionele controle uit te laten voeren. Daar zal een eventueel defect ook verholpen kunnen worden en voorkom je zo vaak ook nog meer schade aan de motor en het uitlaatsysteem.

Read More

Auto overschrijven

Het duidelijk aan kunnen tonen van het eigenaarschap van een auto kan alleen met de juiste papieren en zorg je bij de aanschaf van de auto er daarom wel voor dat de overschrijving zal verlopen volgens de regels. Die zijn niet ingewikkeld en is de overschrijving daarom ook snel geregeld.  Het is de verkopende/overdragende partij die ervoor moeten zorgen dat alle benodigde stukken wel in orde zijn.  Ook zijn er veel locaties beschikbaar waar de overschrijving plaats kan vinden.

De tenaamstellingscode of kentekencard moet wel aanwezig zijn

Bij de aanschaf van een auto krijg je bij het overdragen een tenaamstellingscode die zorgvuldig bewaard moet werken. Dit vormt namelijk het bewijs dat jke daadwerkelijk de eigenaar bent en wordt ook gebruikt om bij verlies van de kentekencard een duplicaat aan te vragen bij de RDW. Dat duurt wel een paar dagen, maar krijg je daarna wel de benodigde stukken. Zelfs bij het verlies van alle relevante stukken, dus ook de tenaamstellingscode, kunnen er vervangingsstukken opgevraagd worden met behulp van het identificatiepasje van de eigenaar. Eenmaal alle papieren nodig voor de overdracht helemaal in orde zijn, kan er gewerkt worden aan de overschrijving. Dat is tegenwoordig wel eenvoudig omdat er verschillende locaties aanwezig zijn waar tot in de avonduren de overschrijving plaats kan vinden.

De andere partij dient alleen maar een geldige legitimatie te tonen

Eenmaal bij zo een overschrijfbalie, dient de persoon aan wie de auto wordt overgedragen alleen maar een geldige legitimatie te tonen en het adres aangegeven waar die bij de Gemeente geregistreerd staat.  Daar wordt namelijk het tweede deel van de 9-cijferige tenaamstellingscode per post opgestuurd.  Voor bedrijven dient er bij het overschrijven een bedrijfsuittreksel aangetoond te worden om dat zo een auto niet op naam van een persoon komt te staan. Verkoop aan een persoon die van plan is de auto te exporteren kan gewoon plaatsvinden en zal die de afschrijving bij de RDW moeten regelen. Het is daarom belanngrijk om het vrijwaringsbewijs niet te vergeten omdat je daarmee ook de verzekering af moet zeggen. De APK blijft geldig en zorgt de RDW wel voor de melding aan de Belastingdienst voor het stopzetten van de wegenwegbelasting op jouw naam.

Met alle stukken in orde, zal de overschrijving dus snel gedaan zijn en is het belangrijkste wel om het vrijwaringsbewijs in handen te krijgen. Het is verder ook mogelijk om de betaling voor de auto bij zo een overschrijfbalie te verrichten en is dat wel lekker veilig.

Read More

Wok melding

Voor de veiligheid van een ieder die deelneemt aan het verkeer, is het belangrijk dat de voertuigen welke zich in verkeer begeven, ook in een goed werkende staat bevinden. Denk maar aan de remmen, maar ook de werking van de ruitenwissers. Het zijn soms de details die een groot verschil kunnen uitmaken. Daarom is de APK ook verplicht en hangt bij verzuim hieraan de autoeigenaar een fikse boete boven het hoofd.

De APK kan echter ook tussentijds stopgezet worden

Zelfs met een geldige APK kan de politie of een andere daartoe bevoegde functionaris de APK tijdelijk schorsen. Zo een auto krijgt dan een Wachten op Keuren (WOK) status en mag dus niet meer deelnemen aanhet verkeer.  Natuurlijk  wordt zo een status niet zomaar toegekend, maar moeten er wel goede redenen ten grondslag aan liggen. Na een aanrijding kan men de auto niet meer veilig achten en moet er dus een sleepwagen aan te pas komen. zelfs bij een auto die schijnbaar nog prima kan functioneren, zal er gelijk een WOK status worden gegeven wanneer bijvoorbeeld de voorruit ernstig beschadigd is of de verlichting duidelijk niet meer naar behoren zal functioneren. De WOK melding wordt dan ook bij de RDW gedaan en zal bij het uitvoeren van een kentekencheck dat ook worden aangegeven.

Import schadeauto’s krijgen ook zo een melding

Indien men van plan is om een schadeauto te importeren, wordt er ook een WOK melding bij de RDW aangegeven. De WOK melding blijft echter op de historie vermeld staan en zorgt dit wel voor wat ongerief wanneer je van plan bent de auto te verkopen. Het is daarom aangeraden om alle documentatie omtrent de reparatie bij de hand te houden zodat je duidelijk aan kunt tonen wat er allemaal mis was. Er wordt bij een WOK melding niet aangegeven op basis waarvan dat plaatsgevonden heeft en begrijp je dus wel dat je alles zelf aan gaat moeten geven.

Het mes snijdt echter aan beide zijden omdat met zo een WOK melding bij het bezichtigen van een auto het duidelijk is dat er in het verleden sprake was van schade en je er de nodige vragen over kan stellen. Met een WOK melding kan je trouwens ook ervoor zorgen dat je wat dieper in zal duiken in de schadehistorie van de auto. Dat kan ook voor auto’s welke uit het buitenland gehaald zijn.

Read More

Rijklaar maken van auto

Bij de aanschaf van de auto is het belangrijk dat niet alleen het papierwerk in orde wordt gemaakt, maar dat de auto ook in een goed rijbare staat wordt opgeleverd. Rijklaar maken van de auto wordt dat wel genoemd en zorgt dat ervoor dat je voor vele jaren nog onbezorgt rond kan rijden met de auto. Het rijklaar maken heeft ook betrekking op de garantie welke aan de aankoop van een auto verbonden is.

Wat zit er dan allemaal achter?

De kosten voor het rijklaar maken worden vaak apart in rekening gebracht en kan dat sterk varieren. Het heeft allemaal te maken met alles wat er aangepakt zal worden. Zo kan er sprake zijn van allemaal een complete schoonmaakbeurt, maar wordt in de meeste gevallen ook de complete service gedaan. Dat wordt gedaan om met een “schone lei” te beginnen omdat bij de aanschaf er altijd een paar gratis servicebeurten inbegrepen zijn. De motorolie wordt dus ververst en ook het luchtfilter. De koelvloeistof en remolie niveaus worden gecontroleerd en ook die van de stuurbekrachtiging en ruitenwisservloeistof. Soms komt er echter nog meer erbij kijken wanneer bijvoorbeeld de aandrijfriemen vervangen moeten worden of de banden. Laat het daarom vooraf duidelijk zijn wat er allemaal gedaan zal worden omdat de kosten voor het rijklaar maken wel apart vergoed moeten worden. Bij aanschaf op afbetaling vallen de kosten dus ook niet onder aflossing.

Ook bij nieuwe auto’s worden er kosten in rekening gebracht

Zo een splinternieuwe auto welke zich nog in de showroom bevindt, zal na de verkoop ook niet gelijk de weg op mogen. Er zijn door de fabrikant specifieke regels opgesteld van de werkzaamheden welke er allemaal nog verricht dienen te worden en heeft dat allemaal te maken met de ruime garantieperiode welke aan zo een nieuwe auto verbonden is. Zo dienen alle vloeistoffen weer gecheckt te worden, wordt het interieur gecontroleerd op beschadigingen en geldt hetzelfde ook voor de lak en het plaatwerk.

Alles wat zo een beetje onder de garantie valt, zal extra bekeken worden om er zeker van te zijn dat de auto in een perfecte staat wordt opgelevert. Onder de kosten rijkaar maken vallen soms ook de kosten voor het overschrijven en de APK, maar verschilt dat wel per autobedrijf. Accessoires die je extra laat installeren, vallen gewoonlijk niet onder kosten rijklaar maken.

Read More

Auto taxeren

Hoeveel is mijn auto nu waard? Dat is een vraag waarop er niet eenvoudig antwoord op kan worden gegeven. Er dienen namelijk wel een groot aantal factoren meegenomen te worden en dient de bepaling wel nauwkeurig plaats te vinden. Niemand wil namelijk achteraf(bijvoorbeeld bij het verkopen) te weten komen dat de waarde niet klopt en er alleen maar sprake zal zijn van ongerief. Een manier om dat alles te voorkomen is er gelukkig wel en komt dat in de vorm van auto taxeren.

Dat is vaak ook nog verplicht

Taxatie van de auto is in sommige gevallen verplicht omdat er een objectieve manier invulling gegeven zal worden om de waarde te bepalen. Zo zal de verzekering exact willen weten wat er precies mis is met een schadeauto en de waarde gebruiken om de hoogte van de uitkeuring te bepalen. Ze hebben daarom ook hun eigen taxateurs in dienst en krijg je na afloop een taxatierapport in handen waarop niet alleen de waarde is opgegeven, maar nauwkeurig aangegeven is hoe men aan het bedrag gekomen is. Dat is nou het belangrijkste punt van de taxatie omdat het voor ieder, dus ook zij met een minder technische achtergrond, duidelijk zal zijn wat er allemaal bekeken is voor het bepalen van de waarde.

Ook zelf laten taxeren is een optie

Naast het laten taxeren van de auto door de verzekering, is het zelf laten uitvoeren ook van groot belang bij het willen verkopen van de auto. Bij de taxatie wordt er gekeken naar de hoofdcomponenten van de auto zoals de motor en versnellingsbak. Die vertegenwoordigen nog altijd de grootste waarde en wordt er daarom extra aandacht aan besteed. Daarna komen ook de andere delen zoals het onderstel, het interieur en het plaatwerk aan de orde. Er wordt bij de taxatie gewerkt volgens een bepaalde methode welke voor elke taxateur hetzelfde moet zijn.  Bij het aantrekken van zo een taxateur is het dus wel belangrijk dat die erkend is omdat er anders wel weinig waarde aan het rapport zal worden gehecht. Hou er ook rekening mee dat er kosten aan verbonden zijn en dat je eerst een overweging moet maken of het wel de moeite waard is.

Indien je er dus zeker van wilt zijn dat er geen twijfels zullen zijn over de waarde van een auto, zal een taxatie de juiste manier zijn om dat klaar te spelen. Met het taxatierapport kan er immers ook bij de verzekering de juiste schadevergoeding berekend worden en zal je bij de verkoop geen moeite hebben om de tegenpartij te overtuigen.

Read More

Levensduur accu auto

De sleutel in het contact stoppen en het moeiteloos kunnen starten van de motor wordt als vanzelfsprekend gezien, maar gaat er veel achter schuil om dat alles plaats te laten vinden. Zo dienen alle onderdelen van de motor benodigd voor het starten zoals de startmotor, de bougies en de brandstofinspuiting in orde te zijn. Alles valt echter in het niet wanneer de batterij niet in orde is en gebeurt dit altijd op een onverwacht moment. Lang voordat dit echter gebeurd, zullen zich al een paar tekenen voordoen.

Elke accu heeft een theoretische levensduur

Er zijn verschillende typen autoaccu’s verkrijgbaar, maar ligt het principe bij allemaal op het geleiden van elektronen van de negatieve naar de positieve pool. Bij het opladen vindt er een ommekeer plaats van deze stroming en wordt dit proces bij een autoaccu een groot aantal keren herhaald. De mate waarin dit allemaal voorgang kan vinden, bepaald de levensduur van een accu. Nu stelt de fabrikant aan de hand van de gebruikte materialen en een optimaal onderhoudt, de levensduur samen. Dat wordt door veel personen ook als criteria gebruikt voor het moeten selecteren van een accu voor de aanschaf. Echter zijn er in de praktijk nog een aantal factoren van invloed op de uiteindelijke levensduur.

Hoe goed laadt de accu op?

De grootste boosdoener voor een korte levensduur van een accu, is een oplaadsysteem welke de batterij niet voldoende op spanning kan houden. Daar merk je in het begin niets van op omdat het tekort wel door de optimale werking van de accu wordt gecompenseerd. Langzamerhand begint de batterij echter permanent aan kracht te verliezen en betekent dat ook een verkorte levensduur. Tegenwoordig zijn de meeste batterijen wel onderhoudsvrij, maar voor de uitvoeringen waar er steeds batterijwater dient bijgevuld te worden, zal bij het achterwege blijven, onherstelbare schade veroorzaakt worden aan de elementen. Laat de polen op tijd schoonmaken en invetten.  Ook het opmeten van het oplaadsysteem wordt vaak kosteloos gedaan bij de aanschaf van een accu. De garantie is er trouwens ook van afhankelijk en zorgt deze controle ervoor dat je er op tijd bij bent voor de nodige reparaties.

Met alles compleet gecheckt, kan een batterij soms wel 8 tot 10 jaren meegaan. Er dient wel gelijk erbij gezegd te worden dat het wel belangrijk is dat het wel om een kwaliteitsbatterij moet gaan en het bij periodes waarbij het lang niet gebruikt zal worden (in de winter bijvoorbeeld) aan een druppellader geplaatst wordt.

Read More